Zakup wody - mała rzecz, a jednak...W przypadku, w którym zaistnieje konieczność zakupu wody butelkowanej, ale nie sposób dokładnie określić ilości potrzebnych butelek Zamawiający może udzielić zamówienia na dostawy wody butelkowanej z uwzględnieniem prawa opcji. Jest...