eksperCI z zakresu zamówień publicznych

Piotr Pieprzyca i zespół 

 

PIOTR PIEPRZYCA - SZEF DZIAŁU

Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. Pierwsze lata związany z sektorem samorządowym, z którym do dziś pracuje. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP.

Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Publicznych. Od 2006 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej PROZAM Piotr Pieprzyca współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami. Pełnomocnik Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych. Na co dzień miłośnik sportu i dobrego jedzenia.
Kontakt:
pieprzyca @ prozam.pl

JUSTYNA OŚLISLOK - EKSPERT

Wieloletni praktyk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w postępowaniach dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej zarówno tych prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych jak również tych prowadzonych na podstawie Wytycznych (zasada konkurencyjności).

Na co dzień zajmuje się także opiniowaniem wszelkiego rodzaju zagadnień związanych ze stosowaniem lub interpretacją ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytycznych oraz bieżącym doradztwem prawnym w tym zakresie.

Reprezentuje Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą, a ponadto w zakresie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest autorką skutecznej polemiki z wynikami kontroli (zastrzeżeń do informacji pokontrolnych).

Kontakt:

tychy @ prozam.pl

PATRYCJA KURCZAB - EKSPERT

Praktyk, z zamówieniami publicznymi związana od 2007 roku. Absolwentka Podyplomowych Studiów z zakresu Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań na roboty budowane niezależnie od ich wartości i źródła dofinansowania, w tym również zamówień o wysokim stopniu skomplikowania, dla których przed wszczęciem właściwie jest przeprowadzenie dialogu technicznego. Doskonale odnajduje się w skomplikowanych konstrukcjach warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Skrupulatnie oceni skutki ich zastosowania w postępowaniu.

Posiada również bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne, niezależnie od trybu oraz wartości zamówienia.

W procesie zamówień publicznych doradza zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom.

Kontakt:

tychy @ prozam.pl

MARTA WALTER - EKSPERT

Absolwentka Podyplomowych Studiów z zakresu Zamówień Publicznych. Z zamówieniami publicznymi związana od 2001 roku. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących szeroko rozumianej tematyki medycznej, w szczególności w zakresie dostaw lub usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Szpitali. Przygotowywała i przeprowadzała dziesiątki postepowań będąc pracownikiem zamawiającego.

Obecnie interesuje się również problematyką wydatkowania środków unijnych, stąd też przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z właściwymi wytycznymi. Do swojej pracy podchodzi bardzo sumiennie, co znajduje uznanie zamawiających.

Kontakt:

tychy @ prozam.pl

eksperCI z PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO 

Adwokaci i doradcy 

 

MICHAŁ ODON KLEKOTKO - ADWOKAT

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim oraz w prawie umów. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sądowych sporów cywilnych oraz występowaniu jako obrońca w procesach karnych gospodarczych, a także jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP w sprawach o unieważnienie praw wyłącznych. Od 2012 roku stale obsługuje podmioty związane z branżą budowlaną i produkcyjną. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2011 roku adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Przez wiele lat ściśle współpracował z kierownikiem Zakładu Własności Intelektualnej przy katedrze prawa cywilnego na Uniwersytecie Śląskim. Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego.

Do flagowych projektów prowadzonych w ostatnim czasie przez adwokata Michała Odona Klekotko należą:

 • przygotowanie ze strony inwestora kontraktu na rozbudowę hali produkcyjnej o wartości ponad 20 mln złotych;
 • reprezentacja dużego biura projektowego w procesie dotyczącym praw autorskich do projektu architektonicznego;
 • obrona prezesa zarządu spółki kapitałowej w procesie karnym gospodarczym, gdzie wartość domniemanej szkody przekracza kilkanaście milionów złotych;
 • stała obsługa japońskiego koncernu posiadającego spółkę celową w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego;
 • stałe doradztwo w przygotowaniu treści umów dotyczących konkursów na twórcze prace projektowe w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • autor umów o transfer technologii i praw autorskich;
 • reprezentacja międzynarodowego koncernu z branży opakowań w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie o unieważnienie patentu.

Kontakt:

mklekotko @ prozam.pl

KAŻDY TEMAT JEST DLA NAS ŁATWY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE TO:

przetarg nieograniczony

RAŻĄCO NISKA CENA

PODSTAWY WYKLUCZENIA

WARUNKI UDZIAŁU

KRYTERIA WYBORU

PODWYKONAWSTWO

RÓWNOWAŻNOŚĆ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

JEDZ

ODWOŁANIE DO KIO

PRAWO OPCJI

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KONSORCJUM

USŁUGI SPOŁECZNE

WOLNA RĘKA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wiedza

Zasady w zamówieniach

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to:

 • zasada równego traktowania wykonawców,
 • zasada bezstronności i obiektywizmu,
 • zasada uczciwej konkurencji,
 • zasada jawności,
 • zasada pisemności postępowania.

„Doradztwo i pomoc ze strony PROZAM […] pozwoliło nam zachować komfort bezpieczeństwa przy przygotowywaniu dokumentacji postępowania, w tym SIWZ wraz z JEDZ oraz przeprowadzenie postępowania z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej ePUAP udostępnionej na miniPortalu […] z pełnym przekonaniem rekomendujemy Piotra Pieprzycę wraz ze współpracownikami jako kompetentnego, solidnego i odpowiedzialnego Partnera […]” . 

—Muzem Zamkowe w Malborku

„Tyski Zakład Usług Komunalnych pragnie zarekomendować PROZAM […] oraz podziękować zwłaszcza Panu Piotrowi Pieprzycy wraz z pracownikami z zespołu Prozam za rzetelne i profesjonalne doradztwo z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy […]. Niewątpliwie dotychczasową współpracę z zespołem Prozam oceniamy bardzo wysoko. Doświadczenie i prezentowany wysoki poziom wiedzy pozwala nam polecić zespół Prozam jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera […]”.

—Tyski Zakład Usług Komunalnych

Pozostańmy w kontakcie

Pisz, dzwoń, jesteśmy dla Ciebie

+48 663 756 641

+48 693 536 540

Niewłaściwe praktyki zamawiających

Niewłaściwe praktyki zamawiających

Czym są niewłaściwe praktyki zamawiających? Tekst Nagłówek   Tekst   Nagłówek   Tekst   Nagłówek   Tekst Nagłówek   Tekst Pozostańmy w kontakcie Pisz, dzwoń, jesteśmy dla Ciebie+48 663 756 641 + 48 693 536 540

11 + 13 =